Google

Translate blog

lördag 27 augusti 2011

Fas 3 fungerar som tänkt, träskjobbet är här.


Se länk varifrån detta citat är taget.
” det är ingen annan åtgärd som varit så repressiv och träskmässig som fas 3. Aktivitetsgarantin hade inte i praktiken heltidstvång och folk blev inte kvar på samma plats i två år. Ersättningarna har också sänkts.”

Människor ska förföljas och plågas så mycket som möjligt om de hamnar i fas 3 ekonomiskt som känslomässigt det är målet för åtgärden.

På det viset anser alliansen att så många som möjligt håller sig borta från fas 3. De som kan gör allt för att få arbete, använda sina kontakter eller på andra sätt klara sig från åtgärden anses det.

Men merparten har garanterat gjort detta redan i fas 1-2 av jobb och utvecklingsgarantin. Ingen önskar leva på en låg ekonomisk ersättning. Däremot knäcks många på vägen mot fas 3 då de misslyckas och även upplever hur arbetsförmedlingens handläggare misslyckas med att hjälpa dem.

Men det hindrar inte att de som hamnar i fas 3 ses som medskyldiga till att de hamnat här och därför kan förödmjukas som att de sänds till en arbetsgivare som kallas anordnare och som sätter dem i arbete mot att de för besväret får ett bidrag av staten.

Att detta känns förödmjukande för den som satts i åtgärden när denne vet att ingen tar emot honom om denne inte ger en vinst i detta fall om inte staten ger ett bidrag för att ta emot skiten som denne ses som. Samhällets avskräde.
Detta är sanningen.