Google

Translate blog

torsdag 1 september 2011

Ännu ett Nytt förslag på väg för att segregera långtidsarbetslösa och sjuka.


De som inte får höjt sina ersättningar när basbeloppet höjs ska få än mer börda ekonomiskt.

Förslaget att höja gränsen för högkostnadskydd inom vården och samma sak med läkemedelinköp innan frikort drabbar inte de med jobbskatteavdrag mer än marginellt.

Men de kroniskt sjuka. De utförsäkrade. De långtidsarbetslösa som även de kan bli sjuka drabbas ordentligt.

Dessa grupper får inga höjningar när basbeloppet höjs, de får ingenting, år för år urholkas därför deras ersättningar.

Hade de kunnat arbeta eller hade en arbetsgivare hittats som velat anställa dem (de arbetslösa, de sjuka ska inte arbeta) mot ersättning av statliga bidrag, vilka idag inte lockar så många arbetsgivare, då hade stigmatiseringen av dessa grupper stoppats.

Men verkligheten är inte så.