Google

Translate blog

tisdag 6 september 2011

Försäkringskassan minskar sjuktalet genom att friskförklara de sjuka.

Detta är vad alliansens lakejer har gjort. Alliansen slår sig för bröstet och njuter av resultatet och påstår sig ha lyckats med politiken.

Just nu ökar dock sjukskrivningarna igen. Beroende på att de som kastats ur förtidspensionen (det som kallas sjukersättning idag) istället blivit socialbidragsfall. Men åter fått förtroende av att kallas sjuka en begränsad tid och deras läkare fått gehör för läkarintyget tillfälligtvis.

Men man räknar dock med att det i framtiden minskas rejält igen på sjuktalet. Detta då tidigare förtidspensionerade går i ålderspension. De som slapp förödmjukelsen av att kallas friska när de faktiskt var sjuka.

Man går över lik för att minska sjuktalet.

Svenska folket, som till övervägande del procentuellt sett alltid varit friska, tror att sjukdom inte drabbar dem. Det drabbar andra tänker de, likt rökaren som tror att cancer drabbar andra, inte denne och därför ursäktar sitt fortsatta bolmande.

Just därför kan utförsäkringar fortsätta, då de pengar som här frigörs går till den majoritet som är friska och har ett arbete, genom jobbskatteavdrag på löpande band.

Detta avdrag som just genom sin upprepning snabbare stigmatiserar de sjuka och de arbetslösa än vad som varit fallet enbart genom sänkt ersättning och inflation.

Svenska folket ler och njuter skadeglatt då de fått veta att de genom att ha ett arbete och kan arbeta ses som förmer av regeringen än de som är sjuka och arbetslösa.

Syndabockssyndromet florerar därmed i svenska folkets hjärtan.

Är något fel så skyll på de sjuka som anser sig sjuka och de arbetslösa som inte har ett arbete.