Google

Translate blog

onsdag 7 september 2011

Brist på hantverkare motarbetas inte med rätt utbildning i bristyrken av AF eller möjliggörs av Alliansens politik .

Många arbetsplatser söker hantverkare. Men de kräver inte bara utbildning i detsamma utan även erfarenhet, vilket är två motsatta poler som inte kan realiseras så ofta.

Hantverkare med erfarenhet har redan arbete. Om de byter arbetsgivare kvarstår bristen förflyttad till någon annan arbetsplats.

Men utbildning bör garanterat ge arbete i bristyrken. Avtal med en arbetsplats bör komma till stånd innan en utbildning görs. Då blir utbildningen meningsfull och bristen åtgärdas.

Men många av bristyrkena finns ex inte med som utbildningsmöjlighet genom arbetsförmedlingen. Kanske skulle arbetsförmedlingen köpa in denna från utomstående utbildare. Man handlar ju redan i dag med utomstående då det gäller coachning av arbetslösa. Denna nytta kan dock diskuteras.

Då inom coachning (likt inom fas 3 placering) har lycksökande företag kommit som sett en möjlighet att tjäna pengar på andras olycka.

Men vad jag vill med detta inlägg är att föreslå en lösning av enkelt slag på problemet med bristyrken.

Fas 3 skulle självfallet också i första hand utefter personers ev. funktionshinder placeras i utbildning som garanterade en arbetsplats istället för fas 3. Fas3 placerade ska ha förtur, plus självklart ungdomar, till de platser där bristen finns.