Google

Translate blog

torsdag 8 september 2011

AF:s utredning av fas 3 hade ledande frågor vilket resulterade i att deltagarna var nöjda.

En komplott för att bekräfta fördelar med fas 3 blev resultatet.

De som besvarade frågorna fick frågan om de var nöjda med sin placeringsplats. Vid ett ja så tolkades det som att de var nöjda med fas 3 och den ersättning de fick ut av att vara placerade i denna.

Hur många rapporter är tillförlitliga om den som har ansvar för något själv utreder detta ansvar och dess följder?

Hur trovärdigt blir det? I detta fall fanns ledande frågor som skulle få deltagare att svara på ett vis som skulle bekräfta att åtgärden var bra.

Säkert vägrade många besvara frågorna på grund av att det var arbetsförmedlingen själva som ställde frågorna genom att ringa upp en respondent.

Var garanterades anonymiteten för den svarande?

Vem gav arbetsförmedlingen uppdraget att utreda sig själva?

Alliansen naturligtvis.

Mer behöver inte sägas, tänk själva.