Google

Translate blog

fredag 9 september 2011

Ekonomisk Stigmatisering av människor innebär risk för framtida extremism.

Vi måste förhindra extremism genom att gemensamt motverka denna, säger Reinfeldt. Samtidigt som han skapar ett samhälle med större och större ekonomisk segregation.

Hur kan han tro att det går ihop? Ju fler som segregeras ekonomiskt genom arbetslöshet och utförsäkring, ju större risk för att folk organiserar sig utanför de etablerade politiska partierna och desto större risk för framtida extremism.

Senaste valet fick vi in Sverigedemokraterna i regeringen. Är inte detta ett tecken på att människor upplever systemfel i samhället?

Ser inte Reinfeldt faran? Tydligen inte. Ser inte Alliansen faran med att utförsäkra människor och segregera människor i fas 3 ekonomiskt? Nej!

Att tala om en kamp mot extremism utan att förstå att man skapar stora framtida problem med att segregera allt fler i utanförskap är naivt.

Förstår alliansen varför folkhemmet byggdes upp?

Förstår alliansen vad som kan hända när det rivs ner?

Förstår allinsen hur socialdemokraterna kunde behålla makten under mer än 40 år i en följd?

Förstår Reinfeldt vad som kan hända i ett samhälle där man segregerar sjuka och arbetslösa ekonomiskt?

Förstår alliansen att den politik som nu förs kommer att kollapsa på grund av sin egen inneboende ekonomiska segregation av människor i ”vi och dom”?