Google

Translate blog

måndag 12 september 2011

Köpta röster kan bli demokratins fall i Sverige.

Varför kan så många unga svenskar tänka sig att sälja sin röst i fria val?
Är demokratin på väg att ersättas av något annat? Ungdomar visar ju tecken på vad som kan hända i framtiden.

Dagens ungdomar har svårigheter i att få ett arbete. Något ingen tidigare generations ungdomar haft. Kan det vara förklaringen till misstron på politiken och istället tron på att ta vad man kan, oberoende av vad det gäller?
Stundens tillfredställelse går före tron på en bättre framtid.

Att ungdomar misstror politiken är inte konstigt. De har itutats att söka arbete efter en utbildning som i många fall inte är gångbar på arbetsmarknaden. De har itutats att söka utbildningar de brinner för utan varningar för att denna troligen blir svår att få arbete genom.

Skolan har svikit genom att inte tala klarspråk om arbetsmarknaden. Vi ser det även på att hantverksyrkenas yrkesutbildningar saknar elever. Yrken som har bra lön men som inte ses som glamorösa och spännande. Utbildningar som fortfarande kan ge arbete.

Vi ser början till revolter, nu senast ex i England. 

Vi ser alla slags mystiska upplopp, Rosengården i Malmö hade sina. Allt grundat på utanförskap och en handfallen regim som segregerar människor ekonomiskt och inte förstår att de därigenom skapar ett samhälle där revolter kommer att öka.

I Sverige, likt England, börjar motsättningarna mellan de som har arbete och pengar och de som segregeras ekonomiskt. Det skapar ett samhällsklimat som kan bli svårt att överblicka utan att ta till hårda medel. Men varför vi idag fått en politik som segregerar människor är svårt att förstå. Ideologi före sunt förnuft kanske är svaret.