Google

Translate blog

tisdag 13 september 2011

Psykisk Tortyr, förödmjukande behandling, diskriminering eller stress ger inte arbete, bara apati.

Alliansens jobblinje innebär följande för arbetslösa:

De ska förödmjukas genom att de får en ersättning på 65 % av sin tidigare inkomst upp till brytpunkten. Denna ska inte ändras efter basbeloppet, utan ska vara konstant år för år. Även då de får arbete genom fas 3 ändras ingenting, förutom att arbetet ska kallas sysselsättning.
Då anses den arbetslöse jaga jobb desto mer.

Denna behandling skulle blivit ett fall för diskrimineringsombudsmannen och även kunna ses som psykisk tortyr, om nu inte regeringen ansett att det inte hör hemma inom varken det ena eller det andra, utan tillhör jobblinjen.
Då anses den arbetslöse jaga jobb desto mer.

Den arbetslöse ska leva under stress.
Då anses den arbetslöse jaga jobb desto mer.

Tror man på detta än mer nu, när rädda fas3 are svarat att de trivs med fas3, sin plats och sin ersättning? Majoriteten sa detta vid arbetsförmedlingens förfrågan.

Jag tvivlar. Istället ser fas3 aren sin plats som en plats där de lämnas ifred av arbetsförmedlingen. Resten orkar de inte bry sig om, då de i jobbsökarsammanhang blivit apatiska och i sin situation blivit handlingsförlamade. De vet vad de har, fas3 plats, men skulle fas 3 tas bort vet de inte vad som kan komma. Risken är en utförsäkring likt de sjuka får uppleva.

Man tänker på hur det gick för kroniskt sjuka, de utförsäkrades utan förbarmande. Och om fas 3tas bort kanske även arbetslösa utförsäkras.
Nej, säkert ansåg många, när de svarade på fas 3 innehållet, att de inte vågade kritisera av frukan för att den då skulle försvinna och något ännu värre kunna komma. En utförsäkring.

Och frukan är riktig, se bara vad som hände när oppositionen tog upp frågan om att stoppa utförsäkringen av sjuka. Inte blev det majoritet för detta. Därför är risken stor att samma sak skulle ske med arbetslösa om fas3 togs bort.

Utförsäkringar av sjuka är troligen inte sista steget av utförsäkringsideologi bland alliansfrälsta jobblinjeförälskade jobbskatteavdragsgalningar.