Google

Translate blog

onsdag 14 september 2011

Bort med euron och EU samarbetet

Den ekonomiska unionen har enbart skapat problem. Tidigare fria stater har blivit lakejer till en union vilket skapat stora ekonomiska problem för många länder i Europa.

En union som EU kommer likt romarriket en gång gjorde att kollapsa inifrån.

 En gemensam valuta låter bra men får en stat problem, och det händer förr eller senare då EU inte består av en regim utan av många, då faller ekonomin i land efter land då länderna är beroende av varandra genom sin valuta

Vi gjorde rätt i Sverige som inte tog till oss en gemensam valuta. Men lika intelligenta som Norge var vi inte, som ställde sig utanför EU.

En gemensam valuta kan inte fungera i längden om man inte har en gemensam regim. Men hade vi haft detta hade vi haft ett union States of Europa. Och blivit total katastrof då det hade blivit en stormakt likt USA.

Vad som behövs är små stater som kan samarbeta inom vetenskap och infrastruktur men inte med valuta och fri arbetskraftsinvandring och lagstiftning.

Konkurrens av olika samhällssystem behövs för utvecklings skull. Vi önskar inte ett nytt USA, ett nytt Sovjetunionen eller ett nytt Romarrike.

Avveckla merparten av de samarbeten som finns inom EU och helst avveckla EU - innan det är försent.