Google

Translate blog

fredag 16 september 2011

Alliansen är fartblind. Stigmatisera mera är lösningen på allt.

Borg tror inte att vi ska få en krasch på bostadsmarknaden fastän det historiskt alltid varit så med jämna mellanrum. Konjunkturer kommer och går och priserna på bostadsmarknaden stiger långt över värdet likt aktier gör för att sedan plötsligt och lika förvånande varje gång falla och då är lågkonjunkturen här.

Det har alltid hänt. Nu är troligen tiden här igen. Men Borg tror inte på det, tydligen tror han att alla problem i en ekonomi kan lösas genom att sänka skatter för vissa grupper och låta de svaga betala för detta.

Konsumtion ser han som viktig att hålla uppe. Men då ska det vara konsumtionshöjning till de som har arbete. De som inte har detta ska inte kunna konsumera mer än mat för dagen.

För att kompensera att dessa inte ska kunna konsumera och ändå hålla uppe konsumtionen måste därför de med arbete konsumera mer. Detta fås till stånd genom upprepade jobbskatteavdrag, plus - som alltid - årliga löneökningar.

Vad säger då oppositionen?
Inte mycket mer än att de önskar samarbeta med alliansen.

Vad detta samarbete ska gå ut på, nu när fas 3 are sagt att de är nöjda med sin sysselsättning och sin ersättning för detta (majoriteten har ju enligt arbetsförmedlingen sagt detta) och ingen majoritet fanns för att stoppa utförsäkringen av sjuka, då är det svårt att se att samarbetet inte kan bli annat än att stötta segregationen på skatteuttaget av befolkningen.