Google

Translate blog

lördag 17 september 2011

Var det detta som var meningen med fas 3, att företag skulle få en ny inkomstmöjlighet?


Jobbfabrikens direktör tjänar millioner på fas 3 are som denne direktör sätter i sysselsättning.

Idén med fas 3 kanske var denna ur alliansens synvinkel, att fler nya företag skulle bildas och tjäna pengar.

Vi har ju sett hur många jobbcoachfirmor som ploppat upp när arbetsförmedlingen fick i uppdrag att utlokalisera arbetsförmedlingens uppgifter till privata företag.

Att det inte gav - eller ger - fler jobb är betydelselöst, idiotin fortsätter.

Samma sak här, fas 3 direktörer tjänar storkovan på fas 3 are som ingen anställer. Att sedan fas 3 are inte får arbete är betydelselöst, företagen får ju statliga pengar för anordningarna och i många fall även gratis arbetskraft mot betalning.

Nog är det ett utopia för driftiga företagare med kreativitet och framåtanda.

Men var det detta som var meningen?

Mitt svar är ett rungande ja! Detta var en del av jobblinjen, att någons olycka skulle ge andra lycka.

Den enes ekonomiska död ger en annan sitt bröd.