Google

Translate blog

måndag 19 september 2011

Hur kan en fas 3 are påverkas av att regeringen inte genomför femte jobbskatteavdraget just nu?

Stora rubriker kom i pressen när det stod klart att femte jobbskatteavdraget förskjutits till troligen sista budgetåret av den här mandatperioden. I pressen skrevs om hur människor då påverkas. Mindre skattesänkningar för alla och mindre att konsumera för. Undantaget är arbetslösa och sjuka, dessa slapp genom beslutet att halka efter än mer ekonomiskt, i förhållande till andra grupper.

Kan då regimen vänta ända tills dess med att segregera arbetslösa och sjuka än mer under jobblinjens mantra, tills den sista budgeten läggs under deras mandatperiod?

Det skulle bli ett totalt misslyckande för alliansen, vilken säkert även väntar med jobbskatteavdraget för att slippa en regeringskris. Istället läggs det in i sista budgeten under denna mandatperiod och blir en valfråga som de ser som något som de kan vinna nästa val på.

Det har ju varit dessa jobbskatteavdrag som de vunnit valen på.

Men vad som är frågan är om de kan vänta till sista budgeten att segregera arbetslösa och sjuka än mer just nu. Jag tvivlar, kan någon ny reform komma som utförsäkring av arbetslösa eller minskning av ersättningen istället?
Mycket möjligt, det har ju kommit tankar om en ny socialförsäkring.

Då ex fas 3 are i majoritet nu ses som nöjda med sin åtgärd och ersättning och detta är ju inte meningen. Fas 3 ska ju enligt regimen vara en piska för att människor ska söka jobb, inte att de ska trivas och vara nöjda.

De som svarade att de var nöjda med fas 3 har därmed som uttrycket säger ”grävt sin egen grav.” De kan räkna med försämringar och även de som inte är nöjda, minoriteten, kan göra detsamma. I fas 3 gruppen fanns ingen sammanhållning mot segregationen tvärtom.

Tala om dumskallar som går Alliansen till mötes.