Google

Translate blog

onsdag 21 september 2011

Centern önskar skapa ett A och ett B lag inom sjukvården.

Att göra vården till en affärsmöjlighet för skrupelfria privata aktörer är inget nytt det har högerpartier alltid önskat. Men Centern önskar nu profilera sig genom att öka privatiseringen till 50 %.

”Vi tycker inte att det är fel att göra vinst påvälfärdstjänster. Det är ingen som ifrågasätter att ett byggföretag gör vinst när de bygger ett sjukhus. Då är det inte så konstigt att man kan göra vinst på att utföra tjänster.” Säger de i artikeln:


Centern jämför därmed vård av människor med att bygga ett hus. Båda ska vara möjligt att tjäna pengar på och leva gott av. En bräda som spikas upp på en vägg jämförs därmed med en människa som ligger för döden.
Man ska tjäna pengar på båda arbetena.

Det ska löna sig. Om inte byggaren får lönsamhet i sitt byggande arbetar denna inte utan lägger ner, om de inte kan höja priset på sin verksamhet, vilket går om någon kan betala för fördyringen. Färre bygger hus när kostnaden ökar, de har inte råd.

Om sjukvården ska fungera på samma vis får vi en a och b sjukvård. Där a-sjukvården bekostas av vårdtagaren genom privata sjukförsäkringar och vård efter penningpung blir klasskillnaden.

Den dödssjuke kan väl inte, hoppas jag, kastas ut på gatan om en privat vårdgivare inte kan existera utan att höja sina priser eller inte anser sig tjäna tillräckligt. De kan naturligtvis spara på personal och apparatur men den som inte kan betala för sin privata vård kastas ut eller får bara en förvaring utan vård.

Troligen finns då en offentlig vård att tillgå likt i USA för de som inte har råd med sjukförsäkring, där vården ges med så små resurser som möjligt av stressade läkare och lite personal, och behandlingen av de som inte har pengar blir kall och oempatisk.

Så önskar Centern få vården att bli i vårt land. Vill vi ha det så?

Troligen önskar många det, bara de får sitt femte utlovade jobbskatteavdrag under den mandatperiod som nu är. Ett sätt att få in pengar är att sälja ut den offentliga vården.