Google

Translate blog

torsdag 22 september 2011

Alliansen ökade i popularitet efter sommarens diskussioner om utförsäkring o fas 3.

Protesten mot fas 3 förfalskades genom arbetsförmedlingens undersökning vilken bekräftade att majoriteten av deltagarna i denna åtgärd var nöjda med fas 3 och den ersättning de hade. Detta gjorde att svenska folket ansåg att Alliansens åtgärder på arbetsmarknaden var bra och oppositionens protest var falsk.

När sedan oppositionen tog upp att utförsäkringen av sjuka var fel fick de inte majoritet. Detta fick majoriteten av svenska folket, som vi nu kan se, att anse att utförsäkringen av sjuka är bra. Alliansen fick en poäng igen.
Oppositionens protest blev meningslös.

Att sedan det femte jobbskatteavdraget lades några år framåt i förverkligande ses inte som något som majoritetens vänner reagerar för. Den kommer ju vid sista budgeten under mandatperioden.

Svenska folket i majoritet önskar ett hårt samhälle för sjuka och arbetslösa, vi som inte delar denna uppfattning kan protestera, men inte mer. Samhället av idag är inte solidaritetens samhälle, utan egoismens.

Vi kämpar i motvind och kommer att göra det i många år, innan en ny generation kommer som vill förändra samhället.

Solidaritet och hjälpsamhet finns i människans gener, och om inte den tekniska utvecklingen helt underkastar människan i ett kyligt, egoistiskt tänkande kommer dessa primära behov av sammanhållning åter att ge oss en början till ett samhälle där alla ses som människor med behov och rätt till ett bra ekonomiskt liv, även om de blir arbetslösa eller sjuka.