Google

Translate blog

lördag 24 september 2011

Om Socialdemokraterna skulle regera med Centern eller Folkpartiet består fas 3 o utförsäkringen.


Socialdemokraterna har börjat fundera på att samarbeta med Centern ochFolkpartiet efter nästa val. Hur dessa två allianspartier ställer sig till detta är troligen inte enbart positivt.

För att de eventuellt ska ingå i en regering med Juholt kan de knappast plötsligt säga nej till utförsäkringar av sjuka, fas 3 eller den beskattning som i dag är accepterad av svenska folket, där skatt efter bärkraft ersatts med skatt efter om du har arbete eller inte.

Ja, jobbskatteavdragen är ju accepterade av nästan alla partier idag. Ingen vågar ta bort dem, då skulle de snart vara politiskt ute.

Men kan då Juholt acceptera fas 3 som denne mycket bra protesterat mot inklusive utförsäkringen av sjuka?

Fas 3 är lättast att acceptera då deltagarna själva, till övervägande del, är förtjusta i att ha placerats i den, när de inte fått arbete på den ordinarie marknaden (enligt arbetsförmedlingens undersökning) . Här självdör troligen debatten i höst och blir ingen valfråga.

När det gäller utförsäkringen kan lätt regelsystemet förändras så effekterna drabbar färre. Kanske det är på väg till någon del. Att stoppa utförsäkringen var omöjligt då merparten ser den som positiv, enligt omröstningen i riksdagen.

Så kanske ett regeringssamarbete kan komma om moderaterna visar sig för stöddiga i nästa val och skillnaderna i politik mellan socialdemokraterna och moderaterna fortsätter att minska.

Det har nu i sensommaren redan börjat, Juholts sommartal var inte direkt radikalt. Reinfeldts var enbart tomgång och smarthetsuttalande för att slippa en regeringskris i höst.