Google

Translate blog

söndag 25 september 2011

Lätt lösa studenters bostadssituation om vilja finns.


Inte bygga nytt men tillfälligt uppställda bostadsmoduler, lätta att flytta och ta bort efter behov är bästa och snabbaste lösningen när det varje år blir brist på studentbostäder på skilda håll.


Att bygga fler o fler studentlägenheter är fel väg, då ett lärosäte kan minska i popularitet eller färre önskar studera överhuvudtaget. Då får vi tomma små lägenheter som kanske inte blir så lätta att fylla. Ofta är det ju mycket små lägenheter med ibland gemensamma utrymmen.

Då är det bättre att hyra bostadsmoduler från kommunen efter behov år för år om inte de studentlägenheter som finns räcker till. Nästa år kanske det annars blir för många studentlägenheter om nya byggs hela tiden.

Moduler kan hyras årsvis av ex kommunen och hyras ut till studenter. Mark för detta finns säker i alla kommuner, hur många elever har inte fått sin undervisning i moduler när skolor byggts om eller det hittats mögel i dem. Moduler fungerar och är en tillfällig lösning vid behov.

Däremot anser jag inte att studenter ska hyra bland det vanliga beståndet av hyreslägenheter, då de - i många fall - festar när vanliga hyresgäster vill sova eller bara önskar ett lugnt boende.