Google

Translate blog

måndag 26 september 2011

Tänk om det varit en rättighet för alla att få ett arbete.

Idag är det bara en skyldighet att söka arbete och många gånger är detta sökande totalt meningslöst. Just nu diskuteras om en person som ev. får ett arbete på några timmar i veckan ska få behålla denna lön utan att ett försörjningsstöd då minskas med samma summa.

Självklart borde det vara så, annars finns ingen mening att arbeta dessa timmar. Tyvärr ser verkligheten inte ut så.

Istället är det av samma slag som för fas 3 are, de ska sysselsättas (arbeta) men får inte ens jobbskatteavdrag på sin ersättning när de gör detta.

Lön finns inte, utan enbart en, i bästa fall, 65 % a-kassa.
Lönen för deras arbete får anordnarna plus 5000 kr i månaden, för att ansvara för att det finns sysselsättning (arbetsuppgifter) för fas 3arna.

Jag upprepar, tänk om det varit en rättighet för alla att få ett arbete och en lön för detta.