Google

Translate blog

onsdag 28 september 2011

Sunt förslag av moderaterna, då de inte har i kyrkans värld att göra.

Moderaterna, eller för den delen de övriga borgerliga partierna, även de falska profeterna Kristdemokraterna, har inte i kyrkans sfär att göra om det handlar om trosfrågor.

Jesus säger:
”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.”
Matt 25:40

Gud älskar den fattige och den som förtrycker den fattige smädar hans skapare säger Ords. 14:31.

Den som ömmar för den fattige lånar åt Herren säger Ords. 19:17

Förtryck är i detta fall att ta från den som ingen ger arbete, genom att håna denne med lägre a-kassa än tidigare, att segregera genom jobbskatteavdrag och att sätta personen i fas 3 som är gratisarbete, där den som tar emot denne får ersättning för det.

Dilemmat är att de som inte hör till borgerligheten i många fall har misstolkat den kristna läran och ser den som synonym med det förtryck som den utövat genom att läran i långa tider misstolkats och missbrukats av den härskande klassen. Därför ser ex vänsterpartister religion som förtryck samtidigt som de vill ha en rättvisare fördelning av resurser människor emellan.

Detta är egentligen det kristna budskapet. De som bryr sig om den fattige är ickekristna partier. De som segregerar fattiga kallar sig kristna.

Detta är raka motsatsen till det kristna budskapet i bibeln. Hur har det blivit så?
Men i vilket fall som helst är det seriöst av moderaterna att inte ställa upp i kyrkoval. Förhoppningsvis tar alla partier detta beslut. Kyrkan ska inte vara politisk. Den ska vara trons domän, utan politiska företrädare.

Det kristna budskapet som finns i bergspredikan ska gälla inte alliansens mantra jobblinjen vilket fingerar som segregation av människor ekonomiskt..