Google

Translate blog

torsdag 29 september 2011

Borgs o Reinfeldts allians har sitt pris för andra partier. Miljöpartiet erbjuder då sin hjälp.

Genom sin Allianspolitik - vilken är moderatpolitik - har de övriga borgerliga partierna ingen profil längre. De har blivit stödpartier för moderaterna.
De såkallade nya moderaterna är iskalla strategiker som lockat till sig godtrogna väljare, men även partier i sin helhet vars uppgift är att stötta dem.

Detta har varit en lyckosam väg då den moderata partipiskan gällt alla inom Alliansen, ”ta vårt beslut eller vi faller som regim” har varit ledstjärnan.

Resultatet av denna politik kallad jobblinjen, där segregering av arbetslösa och uppbyggnaden av misstänksamheten mot dessa och de sjuka varit en ledstjärna och jobbskatteavdragen den andra ledstjärnan, har resulterat i att man glömt att Alliansen består av fler än moderater.

Idag ser få skillnaden mellan de borgerliga partierna och därav har moderaterna ökat medan övriga är på väg under riksdagsspärren vid nästa val, om inte vissa moderater stödröstar på dessa partier, vilket troligen sker. Men om tre partier ska stödröstas på är risken att något parti får för lite röster.

Men nu har Miljöpartiet börjat vädra morgonluft och ger sig ut med budskapet att de kan tänka sig att regera med moderaterna om de får igenom något av sin miljöpolitik. Även dessa anser därmed att segregation av arbetslösa och sjuka är en bra politik.

De har därför börjat dra sig ifrån socialdemokraterna och ett samarbete med dessa och slutat intressera sig för en politik där sjuka och arbetslösa även ses som människor med behov av konsumtion och liv utan försörjningsstöd.

Vi har därför troligen en fortsatt borgerlig allians även efter nästa val då troligen det femte jobbskatteavdraget gått igenom sista budgeten i valperioden och jobbskatteavdrag sex blir största valfrågan under nästa valkampanj.

Där då Alliansen åter misstänkliggör sjuka och arbetslösa och skriker ut sitt budskap ”det ska löna sig att arbeta, bidragsberoende ska inte ha mer pengar de ska söka arbete, att de sedan aldrig får något är inte alliansens fel utan de sjuka och arbetslösas.”

Ju sämre ersättning de har desto större chans är det att de får arbete, tycks Allianspartierna tro och nu även miljöpartiet. Ack ja.

Förståelse och empati är två begrepp som blivit fula i dagens Sverige.