Google

Translate blog

fredag 30 september 2011

Socialdemokraterna närmar sig Alliansens ideologi.

Det är otroligt vad lika partierna i svensk politik börjar bli.
Snart skiljer bara nyanser.

Nu har Juholt m.fl. socialdemokrater gått ut med att de inte tycker nivån i
a-kassan ska höjas. Hur kan ett parti som säger att de värnar om de svaga
påstå att arbetslösa ska få en fortsatt urholkad ersättning, år för år?

Oberoende av inflation och prishöjningar ska ersättningen ligga fast, anser nu partiet i likhet med hela Alliansen. Effekten blir fler och fler som inte klarar sin ekonomi.

Vilken syn har då partiet nu på fas 3 och långtidsarbetslösa, vilka får endast
65 % av den urholkade a-kassan?

Jag kanske inte vill veta. Vi har sett hur miljöpartiet närmar sig Alliansen och även kan tänka sig regeringssamarbete. Är då socialdemokraterna framtidens moderatsamarbetare? Ja, som det ser ut nu vänder de kappan efter vinden och kommer troligen, i en inte alltför avlägsen framtid, att även de locka med och hylla jobbskatteavdraget, vilket var nyckeln till svenska folkets hjärta.

Att samtidigt öppna möjligheten, som alliansen också gjorde, genom att bekräfta svenskarnas fördomar mot sjuka och arbetslösa, var också lyckosamt och socialdemokraterna har även här tagit detta tills sig, genom att gå ut med att de ska stoppa bidragsfusket.

Ett fusk de anser enbart finns bland sjuka och arbetslösa och de med försörjningsstöd.

Detta fast arbetsgivare idag snart är de största bidragstagarna genom alla arbetsmarknadsbidrag plus fas 3.