Google

Translate blog

torsdag 6 oktober 2011

Samarbete är självklart mellan fackföreningar och socialdemokrater. De har ju samma ursprung.

Något måste vara fel i vår tid då Socialdemokraterna önskar bättre samarbete med fackföreningsrörelsen.

Var det inte fackföreningarna som en gång bildade Socialdemokraterna?
När människor blev trötta på att utnyttjas ekonomiskt och började organisera sig, då gick politik och fackföreningsrörelse hand i hand.

Varför försvann denna självklara bindning? Vilka söndrade den?

Misstankarna går till de borgerliga propagandisterna i nutid.

Värst då ”De nya moderaterna” som hade fräckheten att kalla sig det nya arbetarpartiet och troligen trodde de skulle bli fackens samarbetspartners, likt det är och har varit i många diktaturer.

Socialdemokraterna - likt facken - ska arbeta för att de sämst ställda ska få en förbättring i levnadsstandard.

Inte att de ska segregeras genom jobbskatteavdrag och skickas ut i slavliknande arbetsförhållanden som i fas3. Och självfallet ska de få hjälp vid sjukdom, inte friskförklaras efter en viss tid oberoende av vad läkare och patient vet och anser.