Google

Translate blog

fredag 7 oktober 2011

Regeringens infrastruktursatsning är ett slag i luften.

Kommer nu järnvägen att lyckas hålla samma standard som den har och inte få än mer problem till denna vinter? Kanske. De pengar regeringen föreslår i budgeten kan kanske räcka för att hålla den standard som finns i dag.

Kanske även att den personal som finns på underhåll kan få stanna kvar i sin helhet de närmsta åren med denna satsning.

Men någon förbättring i en skala som märks blir det knappast.
Olofsson pratar om arbetstillfällen och javisst blir det så.

De som är anställda idag får arbete även i fortsättningen. Men inte blir det nyanställningar, vilket många tror är fallet så fort regeringen pratar om arbetstillfällen när de pratar siffror.

Det är ofta satsningar som får redan anställda att kunna arbeta kvar när satsningar görs, inte att fler får arbete.

Det är bara i produktionsindustrin så kan ske, om snabba nya order kommer in, men även här finns risken att rationalisering och automation gör att nya order enbart gör att redan anställda slipper blir friställda