Google

Translate blog

lördag 8 oktober 2011

I Sverige är det viktigare med billig krognota än en höjning av levnadsstandarden för pensionärer.

Då inte jobbskatteavdrag 5 skulle förverkligas nästa budgetår, av risk för att regeringen skulle hamna i kris om det inte gick igenom, behövde inte skattesänkningen för ålderspensionärer realiseras.

Detta då Alliansens såkallade jobblinje då skulle få pensionärerna att komma ett steg närmare skattesatsen för de med arbete. Detta skulle inte skett om sänkningen kombinerades med jobbskatteavdrag 5.

Arbetslösa och sjuka ska däremot fortsatt få det ännu sämre, fast det till stor del är samma personer som drabbas hela tiden, då de flesta som är kroniskt sjuka eller långtidsarbetslösa är detta ända fram till pensionen.

Vad blev då Alliansens lösning under nästa budgetår?

Jo, billigare krognota, och de bäst ställda, vilket är de som har råd att gå på restaurang, nu kanske går oftare.

Arbetslösa och sjuka räknas inte i dagens samhälle.

Men är restaurangägarna så dumma att de inte utnyttjar tillfället att höja priserna? Isåfall, vilket är troligast, blir notan inte billigare utan istället mer lönsamhet för restaurangägarna.