Google

Translate blog

söndag 9 oktober 2011

Vem trodde att privatisering av välfärden skulle göra den mer effektiv?

Att privatisera vård, skola och omsorg har gjorts under senare år. Har det blivit billigare vård för svenskarna effektivare vård? Har friskolor förbättrat utbildningen?

NEJ. Vården har inte blivit billigare eller bättre, tvärtom ska nu kostnaden bli högre innan vi får frikort inom vården. Apoteken har blivit krångligare, samarbete mellan dessa finns inte. Är medicin slut dit man kommer finns ingen möjlighet numera att de kan fråga om den finns hos intill liggande, om detta tillhör annan kedja.

Friskolor går i konkurs, har fler ickebehöriga lärare och drivs med vinstsyfte vilket blir en extra kostnad för kommunerna.

Men vem trodde det skulle bli billigare? Ingen, se på avregleringen av elmarknaden, ett skräckexempel på fördyring av elen för konsumenten.

Nej, allt handlar om ideologi, eller vi kanske ska kalla det idioti. Idioti av politiker som vill segregera samhället i ”vi och dom” genom idag i första hand jobbskatteavdrag, i andra hand avreglering mm.