Google

Translate blog

tisdag 11 oktober 2011

Miljökrav får inte skapa handelshinder enligt EU. Gå ur Eländesorganisationen!

EU har nu reagerat på de svenska propåerna från livsmedelsverket om att köpa närodlat. Var miljösmart råden för detta har under en längre tid getts av livsmedelsverket.

Nu blir det inga pengar på fortsättning av detta, då EU stoppar det med motiveringen att det är ett handelshinder. Mat ska inte handlas utefter närproducerat anser man, utan alla former av påverkan som kan ge konkurrensnackdelar ska bort.

Ännu en anledning att inte ta EU som något annat än en organisation för företagare och fri rörlighet av arbetskraft för att förbilliga denna och fri rörlighet av varor, oberoende om dessa långa transporter av varor påverkar miljön.

EU:s regelsystem visar sig därför vara en miljöbov av stora mått.
EU har inget berättigande. Euro är en katastrof och de stater som förstått meningslösheten av EU är inte medlemmar.

De som tänker på företagslönsamhet utan tanke på konsekvenser har däremot tagit steget in i unionen. Många gånger för att få något av alla dessa bidrag som de då kan söka.

Lägg ner EU, det är bara en koloss av egoism och bidragstänkande för att inte säga fördyrande för konsumenter.

Ovan visar även hur lite - om ens något - EU bryr sig om miljön.