Google

Translate blog

fredag 14 oktober 2011

Nästa stigmatisering av människor ekonomiskt är på väg, lägre socialbidrag 2013.

Jobbskatteavdraget räcker inte för alliansen. Den som har ett avlönat arbete har ut mer än den som får socialbidrag om det handlar om samma summa då jobbskatteavdraget får denna effekt.

Men i Alliansens misstänkliggörande av människor är detta inte skillnad nog i ekonomiskt hänseende utan nu ska socialbidraget sänkas så det svider än mer för de utförsäkrade och de som inte får något arbete.

Självförtroende har Alliansen. Att ett sådant beslut tas och kommer att realiseras halvårsskiftet 2013 och får full effekt under valåret 2014 är inte förvånande.

Om det kommit nu eller 2015 - första budgetåret efter nästa val - hade varit mer förvånande. Då hade det inte blivit en valrörelsefråga som visat hur människor segregeras än mer. Glömskan och tillvänjningen hade kommit emellan, likt utförsäkringen o fas 3 i dag inte är speciellt intressanta längre i media.

Men troligen vill de göra det i ungefär samma veva som det nu uppskjutna jobbskatteavdraget ska realiseras. Då blir agendan att oppositionen gör detta till en valfråga. Alliansens agerar då på folks fördomar och agerar mot att inte ge pengar till de som inte arbetar medan det femte jobbskatteavdraget ska finansieras till viss del med lägre socialbidrag.

Svenska folket, vilka till största del har ett arbete, kommer då att gladligen rösta på alliansen för att få det utlovade jobbskatteavdraget och får genom alliansens spridande av fördomar bekräftat sin tro, att de som har socialbidrag har lika bra standard som de som arbetar och därför är det på tiden att bidraget sänks.

Samtidigt kommer en hårdare kontroll av socialbidragstagarna o här har socialdemokraterna sagt sig stå bakom.