Google

Translate blog

söndag 16 oktober 2011

Bidrag, bidrag och åter bidrag, men inga riktiga, avlönade arbeten.

Outbildade ska ta hand om det svenska kulturarvet, varför ska då utbildning inom området finnas och vem betalar för arbeten utförda av utbildade när det kan göras av gratisarbetande?

Är det inte på tiden att börja reagera på Alliansens trams om att bidragslinjen ska bort? Det enda de gjort är att minska möjligheten att överleva på a-kassa och att utförsäkra sjuka för att den vägen minska det som de kallar bidrag.

Samtidigt ökar de bidragen i alla former för företagare, nystartsjobb,
fas 3 anordnare, stöd av skilda slag till företag, RUT och ROT.

Nu ska kvaliteten i vårt kulturarv försämras genom att lekmän ska ta över och registrera och tolka dokument för framtiden. Genom att dessa är arbetslösa outbildade i denna form av arbete och kanske totalt ointresserade av kultur blir resultatet knappast bra.

Då de inte får betalt för arbetet gör det att de inte lägger sitt intresse här.
Varför göra ett gratisarbete bra? Inte ger detta heller något arbete efteråt.
Det ger ingen annan referens än att personen sysselsatts med något och kommit
i tid till denna sysselsättning.

Vilken sunt tänkande arbetsgivare ser detta som bra meriter? Ingen!

Om vi ska vara rädda om kulturarvet, utbilda intresserade arbetslösa för uppgiften och betala en riktig lön för det. Då får vi både bra resultat, ett bra arbete gjort och arbetstagaren en referens som är värd något på arbetsmarknaden.

Vi måste alla snart säga ifrån om alla tramsidéer Alliansen hittar på, som inget ger av referenser och meriter utan enbart segregerar människor i fack som ickedugliga eller dugliga på arbetsmarknaden.