Google

Translate blog

måndag 17 oktober 2011

Arbetslinjen är en feltänkt slogan menad för fördomsfulla att se upp till.

Arbetslinjen är ett uttryck alliansen skapat och som inte ska begreppsanalyseras.
Mig veterligt har ingen försökt detta. Det ska inte tolkas, utan ska vara ett uttryck som i första hand ska ses som bra för lågutbildade och (eller) fördomsfulla.

Med syftet att dessa ska lockas se alla som inte har ett arbete som parasiter och bluffmakare, som om de ville skulle kunna få ett arbete.

Samtidigt ska ovanstående lågutbildade och fördomsfulla lockas se sig själva som förmer än andra genom att de har ett arbete, och då få detta bekräftat genom att de utöver årliga lönehöjningar även får regelbundna jobbskatteavdrag.

Bekräftelsen av deras fördomar får de även genom att de ser att de arbetslösa inte får ett öre mer, utan hela tiden - år för år - får det än sämre och att sjuka utförsäkras.
                                  
Denna kil rakt in i arbetarrörelsen som jobblinjen är, har därmed nästintill krossat arbetarrörelsen och all form av solidaritet inom denna.

Alliansen har lyckats med ovanstående. Att spela på människors fördomar lyckas ofta, då de som har fördomar ofta har dessa genom tyckande och aldrig har försökt ta reda på om deras tyckande har någon sanning.

De vet inte hur man söker sanningen och de har ingen önskan om att söka denna då de är övertygade om att de vet bäst.