Google

Translate blog

tisdag 18 oktober 2011

I fas 3 blir du stämplad som ett förvaringsobjekt.

Genom att hamna i fas 3 hos någon anordnare, som har dig så länge duär följsam och lydig har du blivit ett objekt istället för ett subjekt.

Anordnaren kan tröttna på dig o kasta ut dig och arbetsförmedlingen kan då inget annat göra än att hitta en ny anordnare, som ser dig som ett objekt att tjäna pengar på.

Som objekt räknas du inte som betydelsefull och just därför nämns du sällan eller aldrig av Alliansen. När basbeloppet går upp år för år får du ingen höjning av din ersättning, såvida du inte har försörjningsstöd (socialbidrag).

Med ersättning av a-kassan får du ingen höjning, istället urholkas din köpkraft, år för år, genom inflation och prishöjningar.

Detta nämns aldrig i media eller i debatten, varken från oppositionen eller Alliansen.

Du är - och ska vara - ett objekt som förvaras på en plats där du helst inte ska trivas, så du tvingas fortsätta med din meningslösa jobbsökningsaktivitet.
Ingen vill anställa dig då du hamnat i fas 3. Arbetsförmedlingen har misslyckats med dig i fas 1-2. Ingen arbetsgivare har önskat din arbetskraft.

Om nu arbetsförmedlingen gjort sitt bästa för att hjälpa dig, vilket är deras uppgift, hur ska du då få jobb?

Du förvandlas därför, efter fas 2 i jobb och utvecklingsgarantin vid inträdet i fas 3 till ett objekt.