Google

Translate blog

onsdag 19 oktober 2011

Allt ska göras till arbetslinjen, empati för Ganna eller äldre saknas helt hos moderaterna. De arbetar nämligen inte.

Allt precis allt är enbart en bekräftelse på att moderaterna inte har någon politik annat än ett mantra som de kallar arbetslinjen.

Detta mantra ärnågot som står över allt vad mänsklighet och empati är. Vi har sett det genom behandlingen av utförsäkrade och långtidsarbetslösa.

Nu ser vi det i behandlingen av fallet Ganna. Hon ses inte som en människa av moderaterna utan som en belastning då hon inte kan arbeta. Då hon inte kan arbeta faller hon utanför arbetslinjen och är ointressant för moderaterna som nu enbart har en tanke att inom nuvarande mandatperiod få igenom det femte jobbskatteavdraget.

Vad vi ska ta lärdom i detta fall är att det bara är en glimt av hur äldre kommer att behandlas i framtiden om moderaterna får styra. De kommer knappast att få samma vård som de som har ett arbete. De kommer att som arbetslösa och sjuka att behandlas som andra klassens medborgare. Detta bör vi lära av fallet Ganna

Allt ska raseras för den enskilde av trygghet där möjlighet finns, i Alliansens agenda.

Nu ska tryggheten föranställda bli sämre medan tryggheten för arbetsgivare och deras godtycke ska förstärkas.

Om en arbetsgivare vill bli av med en anställd ska den anställde i framtiden inte kunna få hjälp av några lagar. Om denne överklagar får nämligen denne inte ett öre i ersättning under den tid det tar att behandla överklagandet, om Alliansförslaget går igenom.

Detta då den anställde som överklagar beslutet om uppsägning inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande och inte kan få lön. Denne hänvisas då till socialen, om denne inte har pengar på banken, bil eller villa han först ska avyttra eller kanske en fru eller man denne ska leva upp pengarna för först.

Hur många arbetstagare överklagar då ett avsked?
Ingen. Istället anmäler de sig som arbetssökande och får a-kassa. Självfallet.

Och arbetsgivarna har fått som de velat, anställa och avskeda godtyckligt.

Alliansen är otroliga med sina förslag av segregation av svenska folket.