Google

Translate blog

torsdag 20 oktober 2011

Mantrat ”arbetslinjen” var allt som fanns/finns i moderaternas ideologi. Nu kommer bara återupprepningar och nya hot.

Arbetslinjen har nästan fått religiösa undertoner. Att de som lyckats få ett avlönat arbete ska få lägre skatt än de som ingen arbetsgivare velat anställa är i dag så etablerat i svenska folket att de ser den ekonomiska segregation som detta innebär som naturlig.

Moderaterna har genom dessa skattesänkningar blivit otroligt populära i vår tid. Men då denna jobblinje ska innefatta allt är idétorkan stor om vad som ska komma sedan när det inte finns möjlighet att sänka skatten mer för de som lyckats få ett arbete. Ett skattebefriat frälse kan de ju knappast bli om vi ska ha en offentlig sektor. Så många arbetslösa och sjuka är det inte så dessas skattekraft ska räcka för detta. Försäkringar likt i USA kan naturligtvis bli lösningen, men det får framtiden - i moderaternas värld - utvisa.

Någon förändring av sjukförsäkringen efter oppositionsprotester i våras ser inte ut att bli av. Oppositionen har tystnat, det var kanske bara en markering.
Inget kommer troligen att ske här. Kanske en undersökning likt den arbetsförmedlingen gjorde kommer att ske, där de utförsäkrade visar sig vara nöjda som det är. Inte omöjligt alls, en undersökning om fas 3arnas nöjdhet med sin ersättning och plats visade på stor nöjdhet.


Utöver det önskas höjd pensionsålder, vilket förbilligar statens finanser. Detta då färre har pension och fler får en dålig a-kassaersättning eller sjukersättning.
Fler arbetslösa, men då de får en låg ersättning o kanske i slutändan hamnar i fas 3 som ska få mer riktiga arbeten på sin agenda, blir det samhällsekonomiskt lönande. Säkert är detta något som kommer i Alliansens segregationspolitik där jobblinjen innefattar många - men också utesluter en hel del.