Google

Translate blog

fredag 21 oktober 2011

Bestraffning av icke tillräckligt kuvade fas 3 are används nu.

Rensa bort hundbajs - utan lön - och andra arbeten som inte är så trevliga kan nu fas 3 are få göra om de opponerar sig mot fas 3.

Bestraffningar som ska leda till underkastelse och tystnad.

Arbeten av detta slag bör ingen få göra utan en lön.
Detta då det är arbetsuppgifter som är förnedrande, men som kan accepteras
om det finns en lön.

Varför ska fas 3 are tystas och för vilken anledning?

Hade det inte varit bättre att hela svenska folket fick veta vad fas 3 innebär?

Varför detta döljande och har arbetsförmedlingen en dold agenda, vilken kommer från Alliansen?

Agendan att tysta de som klagar och visa upp en falsk fasad av trivsel i fas 3?

Varför, i så fall?