Google

Translate blog

lördag 22 oktober 2011

Moderaternas tolkning av arbetare och utanförskap

Moderaterna kallar sig det enda arbetarpartiet. Men man ska hålla i minnet att de tolkar begreppet arbetare på annat vis än socialdemokraterna. Socialdemokraterna tolkar arbetare som alla som arbetar eller är arbetslösa eller sjuka (de flesta av dessa har varit arbetande).

Medan moderaterna stenhårt enbart kallar de med arbete som arbetare. Övriga segregeras ekonomiskt då de inte ses som arbetare.

Moderaterna talar om utanförskap och tolkar detta som de som är utanför ett arbete. De ser inte att de skapat detta utanförskap genom att segregera människor utefter om de har ett arbete just nu, ekonomiskt.

Tolkningsskillnaderna är vad som skiljer blocken åt.

Bluff att de sämst ställda kan få något i den nya budgeten. Långtidsarbetslösa - vad får de?

Bluff präglar årets - och de kommande årens - budget.
Här talas det om att de sämst ställda ska få det bättre och så satsas det på bostadsbidrag för barnfamiljer och bostadstillägg för de fattigaste pensionärerna. Visst, de har det svårt i vårt av alliansen segregerade Sverige.

Men vad får långtidsarbetslösa, för att ta ett exempel. Är inte dessa de som segregerats mest ekonomiskt i vårt land?

Inte ett öre mer ihöjning av sin ersättning, istället minskas deras ekonomi genom inflation och prishöjningar, oberoende av hur basbeloppet höjs.

Av den anledningen ska därför inte Borg och compani tala om att de sämst ställda ska få det bättre i nya budgeten. De ska tala klarspråk så människor förstår att förbättringar gäller utvalda fattiga och utstötta i ekonomin, inte alla. Inte de som Alliansen ser rött av när de nämns, de långtidsarbetslösa och sjuka.

Var ärliga i budgeten och säg att nästan alla av de svaga kan få det bättre, med undantag av arbetslösa, som vi skiter totalt i hur de klarar sin ekonomi.