Google

Translate blog

söndag 23 oktober 2011

Reinfeldts och hans anhängares usla människosyn.

Alliansens agenda är att skapa fördomar mot sjuka och arbetslösa för att den vägen vinna friskas och anställdas stöd i förändringen av samhället.

Fördomar är alltid lätta att skapa, men det är en balansgång på slak lina då fördomsfullhet kan förändras till hat. Vi har ännu inte hatkampanjer, förlöjliganden och oprovocerad misshandel av sjuka och arbetslösa, men
risken finns att detta kommer om Alliansens människosyn och
Segregationen av dessa grupper fortsätter.

Vad händer i en djup depression i samhället, vem får då skulden i Alliansens Sverige? Av allmänheten blir det troligen sjuka och arbetslösa, som då ses som för dyra och därför blir hatobjekt.

En usel människosyn har fått fäste i vårt land. Vi har varit naiva nog att tro på en politik som skapar detta.

En fråga som man bör ställa sig är varför vi nu är enda landet i norden som har en borgerlig regim? Mitt svar är att fördomsspridning är ett lätt sätt att vinna anhängare på och den har varit lyckad just nu i Sverige.