Google

Translate blog

tisdag 25 oktober 2011

Folkpartiet vill att fler ska arbeta gratis, inte bara fas 3 are.

Folkpartiet anser att alla som inte får arbete, de som arbetsgivare ratar, ska tvingas arbeta gratis- likt fas 3 are - i framtiden. Här menas de utstötta vilka måste leva på socialbidrag (redan idag får de göra detta om de är arbetsföra,
men förslaget gör att även utförsäkrade och andra sjuka ska göra detsamma.) 
Utöver skamkänslan av att tvingas söka socialbidrag och få sina utgifter granskade under lupp, ska förödmjukelsen ökas genom att personen för denna yttersta förnedring även tvingas arbeta gratis och ha arbetskamrater som gör samma syssla med riktig lön.

När kommer förslaget att alla arbetslösa ska tvingas arbeta med riktiga arbeten utan lön men med bibehållen låg a-kassa?

Lugn, det kommer. Samhället är idag hårt, kallt och egoistiskt och partierna visar framfötterna med förslag på att ironisera, tvinga och förödmjuka de svaga i samhället.

Varför det inte istället ges riktig lön på alla arbetsmarknadsåtgärder som samhället är översvämmat av är en gåta. Det skulle knappast bli dyrare än alla jobbskatteavdrag, som enbart förödmjukar de som tvingas arbeta gratis, fas 3 are och socialbidragstagare.

Att se sig förmer än någon annan är politiken idag, där människor segregeras och förödmjukas genom ekonomisk nedvärdering och levnadsstandard.