Google

Translate blog

onsdag 26 oktober 2011

Nya centerledaren är mycket ung, så nu ska äldres livserfarenhet ratas i politiken.

Las bör ändras, anser de unga i Centern, så unga får arbete. Självfallet ska unga i första hand få arbeten, men om äldre ska ut först när LAS ändras då ska inte Reinfeldt gapa om att äldre ska jobba längre.

I fas 3 är ex merparten äldre som mist sitt arbete genom rationaliseringar, företagsnedläggningar eller sjukdom och förslitningar.

Genom att vi inte prioriterar allas rätt till arbete utan istället ger den enskilde ansvaret för att få ett arbete, och bestraffar de som inte klarar detta med fas 3, blir resultatet segregation.

Vi har ett ungdomens samhälle. Men det innebär inte att ungdomar får arbete.

Jag anser att livserfarenhetoch visdom som kommer genom åren, i dag som det alltid varit tidigare, vara politikers största meriter. Nya centerledaren är ung. Hon har erfarenhet av att vara ung och de problem detta kan innebära.

Men hon har ingen erfarenhet av medelålders eller äldres villkor eller problem.
Av den anledningen är det fel att som partiledare, i vilket parti det än gäller,
sätta någon under 50-60 år om det inte handlar om en ungdomsminister.

Förr var unga inom politiken så kallade påläggskalvar de skulle få erfarenhet för att ta över senare i livet.