Google

Translate blog

fredag 28 oktober 2011

Så fungerar regeringens sysselsättning (jobblinje) för ickebehövda personer i regeringskansliet.

Den berömda till mantra tagna ”arbetslinjen” i Alliansens agenda gäller även överblivna och kanske inte arbetsintressanta socialgrupp 1, obehövda i regeringskansliet.

Men dessa skuffas inte ner i fas 3 eller får 65 % i a-kasseersättning.

Istället får de högavlönandebefattningar som generaldirektörer. Men utan myndighet, utan eget kontor och inga eller få arbetsuppgifter.

Likt vanliga svenskar som skuffats ner i fas 3 får de en sysselsättning, men till skillnad mot fas 3 are så får de en hög lön.

Detta är skillnaden mot fas 3 are. Fas 3 are har inga eller fel kontakter för att få ett arbete.
De i regeringskansliet har just detta, rätt kontakter och får då en bra lön, men sedan att det
inte finns arbetsuppgifter för denna lön är betydelselöst.
Lönen betalar vi skattebetalare, ingen privatföretagare.

Om inte detta visar hur klassamhället växer fram, sakta men säkert, och om inte detta visar på olika människovärde, då vet jag inte vad jag ska tro.

Ett förslag som folkpartiet nyligen lagt är förslaget om lägre lön för unga, vilket kan ses i samband med ovanstående.


En sortering av människor med syfte att förbilliga  Då det i första hand är unga som får arbete blir lönekostnaden mindre om deras lön sänks.

Inte blir det fler arbeten av detta. En seriös arbetsgivare anställer vid behov inte utefter om ungdomar får mindre lön. Skulle detta idiotförslag gå igenom och bekräftelsen av att fler unga då skulle få arbete, skulle det innebära att fler och fler medelålders och äldre blir arbetslösa.

Självfallet ska unga i första hand få arbete. Men det får de utan lönedumpning, det har de alltid fått. Att sedan ungdomsarbetslöshet finns beror på brist på arbeten. Många arbetsgivare missbrukar även alla bidragsmöjligheter som skapats för att få billig arbetskraft.
För att inte tala om idiotin av gratis praktikanter.

En regerings ansvar är att skapa arbeten, inte att dumpa lönerna för utvalda grupper av svenskar.