Google

Translate blog

söndag 30 oktober 2011

Sverigedemokrater vildarna i politiken

Sverigedemokrater har blivit kända för att plötsligt hoppa av sitt parti för att söka medlemskap i moderaterna. Vi har bla följande exempel på före detta
sd-ledamöter som inte lyckats hitta ny hemvist, utan istället blivit politiska vildar.

Här finns några exempel: Vilde 1. Vilde 2. Vilde 3. Vilde 4.

 Det finns säkert fler och den gemensamma nämnaren är att dessa vildar sedan fryses ut och stöttar en egen politik, utan partipiska från något håll.

De är oroliga själar utan fast ideologi. Kanske första tecknet på framtidens politiker. Fasta värden och plikt är ovanligt idag. Istället är förändring och flexibilitet ledstjärnan och dessa vildar visar prov på detta.

Framtidens riksdag kanske består av personer istället för partier. Då blir personval viktiga, att man sedan inte kan lita på att den man röstar fram inte byter åsikter som vinden byter riktning, är en helt annan fråga.