Google

Translate blog

fredag 4 november 2011

Socialdemokraterna backar från närmandet till Alliansens ideologi.

Socialdemokraternas skuggbudget var först en hyllning till Alliansens budget genom att närma sig deras ideologi.

Men då kritiken var stor inom partiet, det finns fortfarande partimedlemmar med känsla för rättvisa och empati, förändrades budgeten något för att gå igenom.

Men jag riktar här stor kritik mot en sak som jag anser totalt högerpopulistisk.

Höjning av a-kassan. Enbart de första 100 dagarna av en arbetslöshet ska den höjas enligt förslaget, men vad ska då den arbetslöse leva av sedan?
Samma eländesersättning som idag med ett avslut på 65 % av a-kassan när väl fas 3 inträffar?

Var blev protesterna mot fas 3 av?
Gick luften ur när arbetsförmedlingens kufiska undersökning om detta missfoster i arbetsmarknadspolitik gjorts, där man lyckades leda de utfrågade till att hylla sin ersättningsnivå och plats i fas 3?

Troligen och förståeligt. Masochisten njuter, såväl verkar merparten av fas 3 are göra. Ett tecken på att de gett upp sin framtid och inte bryr sig längre och ser sig själva som skyldiga till att ha hamnat i fas 3?

En höjning de första 100 dagarna och sedan inte mer är bara en fördel till de som kan få arbete under denna korta tid, resten lämnas vind för våg i ekonomisk segregation, på samma sätt som i alliansens politik.