Google

Translate blog

lördag 5 november 2011

Miljöpartiets öppna svek mot de långtidsarbetslösa.

Läs detta citat: ”Vi har diskuterat det där fram och tillbaka. Vi tycker att det är en bättre princip att man höjer högkostnadsskyddet stegvis, så att det följer med löneutvecklingen. Det är väl det som gjorde att vi valde att inte gå emot det här, säger Per Bolund till SvD”.

Detta är ursäkten för att gå alliansens väg och låta de sjuka och arbetslösa betala mer innan högkostnadsskyddet faller ut.

Har Bolund med flera Miljöpartister glömt att arbetslösa inte får någon höjning av sin ersättning? Att de för varje år får en urholkad ekonomi genom inflation och att priser höjs? Basbeloppshöjning existerar inte för dessa grupper.

Miljöpartiet bör omedelbart gå in i alliansens fålla, de har i flera fall den senaste tiden nu visat sitt rätta ansikte. Det mörkblå konservativa okänsliga oempatiska ansikte som speglar Sverige av idag. Ett Sverige där segregation av arbetslösa och utförsäkrade är ledstjärnan. Där ekonomisk sortering är människovärdets agenda.

Miljöpartiet är det svekfulla partiet som vänder kappan efter vinden för att få en möjlighet till makt. Men nu har de visat sitt fula tryne, det mörkblå konservativa uttalandet ovan visar hur de tänker och att de, likt alliansen, inte räknar med svenska folket om de hamnat utanför arbetsmarknaden.