Google

Translate blog

söndag 6 november 2011

Socialförsäkringsministern är totalt känslokall för utförsäkrade personers problem.

Inget finns i alliansens nya budget om en ändring av hur sjukreglerna slår och en ev. förändring av dessa för att slippa självmord eller ekonomisk misär bland de sjuka. Det finns en utredning men den blir säkert ett slag i luften som resultat precis som protesten mot fas 3 blev.

Nej, iskallt vänder socialförsäkringsministern ryggen åt de drabbade och påtalar enbart att ”det finns regler och dessa ska hållas.”

Men för att vara socialförsäkringsminister i Sverige idag, där sjuka misshandlas psykiskt och stå upp för att detta är rätt, måste en minister av detta slag vara känslokall och säkert är Kristensson vald utefter dessa premisser.

Inte vem som helst skulle klara ett arbete och vara ansvarig för att krossa människors ekonomi och tvinga sjuka att söka arbete.

Alliansen väljer - likt diktaturländer - sina ministrar utefter de syften de ska ha. Syftet att förändra ett land till de styrandes ideologi, oberoende av vad detta innebär för vissa innevånare i ett land.

I Sverige har dock flertalet tyst och med mössan i hand accepterat förändringarna och här behövs inte en säkerhetspolis som med våld tvingar folket till lydnad.