Google

Translate blog

tisdag 8 november 2011

Solidarisk Trygghet är en ny organisation för att försöka förmänskliga Sveriges politik.

En behövd organisation har sett dagens ljus i segregationens Sverige.

Här samlas alla som önskar ett mänskligare Sverige där inte långtidssjuka o långtidsarbetslösa straffas ekonomiskt och inte räknas som människor med behov utan bara som tärande.

Här kan all orättfärdighet och osolidariskhet diskuteras och förslag på aktioner planeras för att väcka det sovande folket i Sverige.

En organisation som behövs med andra ord.

Men varför ligger den på Facebook? Nog kunde en hemsida funnits. Att sedan tipsa om denna på Facebook är ok.

Alla önskar inte vara medlemmar på Facebook. Att organisera sig enbart på Facebook är fel, då detta utesluter medlemskap och intressenter som inte vill vara med på Facebook.

Facebook - liksom internet - har blivit en självklarhet för många men är det inte för alla, därför är det många som inte kan få kunskap om organisationen ovan, då de inte har internet.

Så även Internet och Facebook segregerar det svenska folket i ”vi och dom.”