Google

Translate blog

lördag 12 november 2011

Folkpartiet avskedar hellre än kompetenshöjer arbetskraften.

Detta är vad deras förslag om skrotat LAS innebär.
  
 Den som inte har kompetens för en arbetsuppgift ska bort när företag rationaliserar, oberoende av om denne har lång arbetstid. Att kompetenshöja denne ska inte göras utan det är långtidsarbetslöshet och Fas 3 som hägrar för denne i många fall lojale och äldre person.

Detta blir resultatet av Folkpartiets uttalande i frågan om LAS.

Resultatet blir ytterligare segregation av äldre, som inte får ny kompetens när behov behövs utan istället hamnar i fas 3 för att förvaras och glömmas bort.

Folkpartiet har därmed visat sitt fula tryne och hur det liberala budskapet blivit ett mörkblått konservativt budskap då det gäller arbetslivet och hur de vill ytterligare förstärka moderaternas ”jobblinje.”