Google

Translate blog

söndag 13 november 2011

Första steget taget för att utförsäkra och sprida fördomar mot unga sjuka med aktivitetsersättning. Ett sjukt beställningsarbete!


Första steget är taget till att kasta ut unga i socialbidragsberoende.  Man börjar med att beställa en rapport där man säger sig fått bevis för att läkare fuskar med diagnoser och unga inte är sjuka. Detta ska sedan spridas för att fördomarna mot dessa ska få kraft i samhället och då inte ge protester när väl utförsäkringarna börjar i arbetslinjens agenda. 


Att ta ifrån sjuka unga deras aktivitetsersättning genom att påstå att de inte är sjuka utan bara arbetslösa, vilka läkare satt en diagnos på som sjuka.

Vi känner igen det. Arbetslinjens flummighet och jag tror att detta är något som alliansen nu ska sprida som propaganda i samhället, att unga sjuka är inte sjuka. Nästa steg blir då att stoppa aktivitetsersättningen för stora grupper, likt samma mönster som sjukersättning och sjukskrivning för äldre grupper i samhället. 

Nya socialbidragstagare ska skapas i tron att dessa då söker - och får - arbete istället för att läkare ger dem en diagnos vilken försäkringskassan underkänner.

Segregationen fortsätter och misstron mot de som är sjuka och arbetslösa ökar i samhället. Rapporten ger nya fördomsspridningar i samhället och alliansen skriker ut sin arbetslinje och fler kastas ut ur samhället och blir bidragsberoende i socialbidrag, vilket är det sämsta en människa kan bli.

Att säga Skäms! till alliansen och dess människosyn är som att kasta vatten på en gås. Det bara rinner av den.

Vem beställde rapporten? Hur kom man fram till resultatet, var det de med aktivitetsersättning som sa att de hade fel diagnos? Var det läkarna som påstod sig ha skrivit fel diagnos? Vem skrev rapporten?

Det luktar mygel och beställningsarbete lång väg! En rapport som syftar till att få bekräftelse på att kasta ut sjuka ungdomar i socialbidragsberoende likt äldre utförsäkrade!