Google

Translate blog

onsdag 16 november 2011

Om det fanns kompetenta personer runt partiledaren skulle inga Juholt affärer ske.

Det borde finnas jurister som hade ansvar för partiledares göranden av det slag som Juholt m.fl. krånglat till och som påverkar politiken, fastän sambandet mellan affärer och politik inte finns.

Ett slags moraljurister, vilka ska ansvara för politikers användning av ekonomiska möjligheter av allmänna medel.

De ska fylla i eller kontrollera alla reseräkningar, kontokorts handhavanden m.m. innan de sänds in för registrering.

Då hade vi sluppit alla idiotsaker som nu sker och som påverkar den politiska debatten till att bli personfrågor av slarv och okunnighet.

Politiker ska arbeta med politiska frågor och ska ha hjälp i personliga ekonomiska frågor då deras tid inte räcker till för att sätta sig in i alla regelverk, och därför blir det fel som sedan utnyttjas av politiska motståndaremedia aktivt söker fel och tar emot tips om dessa, bara för att sälja lösnummer.

Om vi går några årtionden tillbaks fanns knappast politikers affärer, inte för att de inte fanns, men de löstes innan media fick veta något. Det är min tro. Säkert var reglerna inte så många heller och inte så svårtolkade som idag, allt blir ju mer och mer omständigt.

Därför behöver politiska ledare dessa jurister som hjälp till ansvar.