Google

Translate blog

fredag 18 november 2011

Löjliga familjen, förlåt alliansen och EU ändrar inte segregationen av svenskar inom elmarknanden.

I artikeln se länk visas hur en familj i Skåne får betala 5000 kr mer om året för sin el än en familj i Norrlands klimat eller för den del norska familjer med el från Sverige.

Idiotin kommer ur att stamledningar inte byggts ut till söder utan alliansen prioriterat jobbskatteavdrag till de som redan har ett arbete istället för att se till att de utan arbete och de sjuka har en levnadsstandard det går at leva på.

Utöver det har dårorganisationen EU beslutat att el ska vara dyrare i vårt land om man flyttar till en varmare växtzon i Sverige.

Alliansen följer som en svans och lyder EU:s dårregler. Se på Norge de var klipska och intelligenta nog att inte gå med i EU. Nu får vi här betala för medlemskapet.

Anna-Karin Hatt energiministern tänker bara beklaga men inte förändra idiotin inom elmarknaden.

När ska svenska folket reagera och stoppa en regim som bara har en sak i partiprogrammet. Arbetslinjen tolkad till att segregera människor på alla sätt. När tar svenska folket till sig vad som sker, och våga likt tidigare generationer av svenskar, gå ut och skrika ut sin frustration på gator och torg istället för att gå med på vad som helst bara de får regelbundna jobbskatteavdrag.

När ska de som är arbetslösa och utförsäkrade reagera när har de fått nog? Som de behandlas skulle aldrig accepterats för några generationer sedan. 

Folkpartiet försökte ta väljare från moderaterna genom löfte om mer skattesänkning för de med arbete.

Det blev inte riktigt som ledningen önskade i folkpartiet vid deras årsmöte.
Här önskades att skatten skulle vara högst 40 % och man sa att detta inte skulle innebära en sämre sjukvård eller trygghet i samhället. Troligen skulle de pengar detta kostade tas från arbetslösa och sjuka som vanligt.

Inte ens moderaterna har ännu kommit med en så radikal önskan. Folkpartiet försökte därmed bli ett snäpp mer konservativa än dessa och den vägen öka i popularitet. Alla små partier på den borgerliga sidan har börjat kämpa för att inte falla under 4 % spärren nästa val. Centern bytte partiledare och KD kommer troligen att göra detta innan valet drar igång.

Men Folkpartiet tog steget att försöka locka nya väljare med ännu mer skattesänkning, då de sett hur populärt jobbskatteavdraget blev i moderaternas anda. Och målet 40 % skattesats skulle ge de med högst inkomst än mer netto.
Så det var ett förslag i tiden.

Men riktigt så långt som till en högsta skatt på max 40 % gick inte igenom.
Om förslaget hade gått igenom och realiserats hade det tvingat människor att ha privata sjukförsäkringar och fler hade fallit utanför sjukförsäkringen på grund av ekonomisk segregation.

Inte heller hade fler ungdomar kommit ut på arbetsmarknaden, inte ens med lägre ungdomslöner, vilket är ett annat folkpartiförslag.
Arbetsgivare anställer vid behov, inte efter vilka bidrag alliansen vill ge dem i lönsamhetssyfte. Alliansens bidragssverige är ett bidragsgivande i första hand till arbetsgivare genom alla slag av anställningsstöd.