Google

Translate blog

lördag 19 november 2011

Reinfeldt är inte dum nytt uttalande för att misskreditera Juholt

NU sägerReinfeldt att han avskyr främlingsfientlighet och som sådan Sverigedemokraternas ideologi och bakåtsträvande. I samma andetag jämför han Juholts syn på tillvaron med Jimmy Åkessons. De är varandras likar menar han. Båda är bakåtsträvare till ett samhälle vi inte har längre har och som var främlingsfientligt

Citerar från Reinfeldts uttalande efter journalsitens fråga på DN;
 Du ser inget av Sahlins anti-SD-engagemang hos Juholt? – Ingenting. Ingenting. Det finns snarare något starkt nostalgiskt och tillbakablickande i hans sätt att beskriva Sverige. Det gör att Jimmie Åkesson uttrycker viss värme för hans beskrivning, för det är ju även en del av SD:s sätt att beskriva landet: hur bra det var förr. Och här verkar de finna varandra, säger Reinfeldt till tidningen.

Reinfeldt ser och vill att andra ska se dessa partiledare som nostalgiker med en syn på verkligheten som inte får stämma längre. Jag är säker på att detta inte bara gäller främlingsfientlighet utan udden är riktad även mot Juholt och socialdemokraternas syn på ett solidariskt samhälles återuppbyggnad där arbetslösa och sjuka inte bestraffas ekonomiskt för att de hamnat utanför arbetsmarknaden.

Just en återuppbyggnad av välfärdsamhället där alla är lika mycket värda och i detta en återställning och höjning av a-kassan. Skatt efter bärkraft och inte efter samhällsställning (arbete-arbetslöshet) eller sjukdom är som ett rött skynke för Reinfeldt som tar till alla medel för att rädda sin ideologi av segregationspolitik och oempati med de som inte har lyckats få en arbetsgivare eller lyckats hålla sig friska. Arbetslinjen ett mantra som betyder skräckstyre och hårdhet mot de som inte lyckas i livet.

Borg är finansminister och inget annat, säger han. Helt rätt, han ska vara ansvarig för segregationen i vår tid.

Han bör inte få sluta som finansminister efter nästa val, som troligen alliansen vinner efter Juholts affärer, vilka oppositionen och svenska folket kommer att utnyttja för att tala illa om honom och det socialdemokratiska partiet. Vi har i färskt minne tobleroneaffären (Sahlin) vilken säkert hade betydelse i 2010 års valkampanj.

Borg bör inte få sluta som finansminister, han bör vara en av de i trojkan som ska ha ansvaret för stigmatiseringen av sjuka, utförsäkrade och arbetslösa plus dårskapen fas 3.

Att ta in en ny förmåga blir bara att denne blir en galjonsfigur för vad som redan gjorts. Vi har tyvärr exemplet Lööf som näringsminister, här skulle Olofsson suttit kvar. Alliansen har makten, vilket de inte kommer att ha efter valet 2018, om inte socialdemokraterna fortsätter sova och inte bryr sig om sina partiledares affärer.

Ansvar ska delas, men i det fall där man stigmatiserar ett helt land ska de som gjorde detta eller var figurerna som hade huvudansvaret finnas kvar, för framtida samhällsforskare skull. Ju längre desto lättare kan då forskningen analysera dessa figurers bakgrund och ideologi som skapat denna segregationsideologi.