Google

Translate blog

söndag 20 november 2011

Socialbidragstagare ratas av uthyrare av lägenheter. Stoppa Alliansens segregering av bidragstagare vilket ger fördomar fullt spelrum.

Den med försörjningsstöd har problem med att få hyra en lägenhet hos många bostadsföretag. De ratas av uthyrarna. Allt beror på fördomar mot dessa. Det är fördomar som att de med socialbidrag är störande personer, missbrukare och mer eller mindre kriminella.

Att uthyrarna inte skulle få in sin hyra är inte anledningen, då denna betalas av det sociala. Då är risken större att hyra ut till andra som kanske inte har ordning på sin ekonomi, fastän de har arbete. Många har avbetalningar på gamla skulder som de inte betalar, dessa kan vara problem för uthyrare.

Men socialbidragstagare är oftast vanliga svenskar som inte varit med i
a-kassan. Gått igenom skilsmässa eller blivit utförsäkrade från sjukförsäkringen.

Om de då fått hjälp av det sociala så ingår hyreskostnaden och då får uthyrarna garanterat in sin hyra, om bidragstagaren inte själv klarar av att sköta detta så gör det sociala det. Så att det är svårt för socialbidragstagare att få lägenhet beror enbart på fördomar.

Men fördomar ska frodas i dagens samhälle där de med a-kassa, sjuka m.fl. som inte har ett arbete ses som misslyckade, allt enligt ”arbetslinjen.”