Google

Translate blog

tisdag 22 november 2011

En lek med begrepp i försäkringskassans bedömning av utförsäkringar.

Stadigvarande arbetsnedsättning av arbetsförmågan ska vara ledtråden i bedömningen av om en sjuk ska få sjukersättning istället för det som tills nu varit ledtråden, livslång arbetsnedsättning av arbetsförmågan, enligt en dom i högsta förvaltningsdomstolen.

Vad är skillnaden på begreppen? Skillnaden på stadigvarande eller livslång?

Det som är stadigvarande är något som inte beräknas förändras. Livslångt är stadigvarande med andra ord.

Begreppsändringen gör inte att försäkringskassans bedömning kommer att förändras. Den får enbart till följd att stadigvarande ersätter livslång i beslutet.

Att slösa på skattemedel med att ta upp en begreppsanvändning i en domstol
är byråkrati, inget annat. Plus att det får människor att tro att begreppen inte innebär samma sak och därmed ge de som är utförsäkrade eller riskerar bli det ett falskt hopp.

Tyvärr måste man se försäkringsdomstolens utslag som att försäkringskassan ska arbeta vidare som de gör och utförsäkra sjuka till försörjningsstöd.
Så tolkar även den nye generaldirektören för försäkringskassan utslaget.