Google

Translate blog

torsdag 24 november 2011

Låt först alla arbetslösa få ett arbete med riktig lön, innan vi talar om att äldre ska få arbeta längre.

De äldre har i många fall haft en lön och ett arbete i många år och får därmed en trygg pension. Låt arbetslösa och ungdomar få denna möjlighet innan vi ens nämner att äldre ska få arbeta längre. Äldre över 65 ska lämna plats för de yngre som ska bilda familj och försörja sig. Det finns inte arbete för alla.

Om det funnits arbete för alla hade ingen arbetslöshet funnits.
Undantaget när det gäller äldre, så är det äldre arbetsgivare som, om de önskar, självfallet ska få fortsätta arbeta så länge de vill, då dessa skapat arbeten åt andra och gör så ännu.

De är meriterade arbetsgivare, vilka i många fall haft sitt företag i många år och företag av detta slag ska helst inte läggas ner. Övertas, ja, av seriösa företagare men ägaren ska få driva det så länge denne önskar.

Var blev den befarade arbetskraftsbristen av när 40-talisterna gick i pension?
Vi är där nu och har en hög arbetslöshet. Bluff o båg var den varningen.